IDATZIAK

2021 - 12 - 02

<< ATZERA

Zure besoetan lokartuko nintzateke gaua denero.
Sekula aipatu gabeko hitzak xurxulatuko nizkizuke gauero.
Gustuko magalean aurkitzen naizenean sentitzen zaitut bero.
Elkar muxukatuko ametsetan gara loak hartuz gero.
Ez bainuen zoriontasuna aurkituko zurekin topatu ezkero.

-Ero-ero nahi al duzu, maitea?-.
-Ero-ero, bero-bero!-.

Erotasunaren menpekoa bilakatzen naiz zu horrela jarriz gero.
Mundua besarkatuko genuke elkarren berotasuna bezain ero.
Lokartzean ene samina zainduko duzu goxoenean bero.
Maitasun eroan zoriontsua baikara laztan bakoitzenero.
Elkar maitatuz elkarri oparituta enpatiaz izan gaitezen ero.

(Eugeni Alzibar)