IDATZIAK

2022 - 01 - 26

Zure besoek beti daude prest ni besarkatzeko

Inoiz huts egitearen arrazoiak dir-dir dabil zure begietan

Muxukatutako hasperenak hegaka dabiltza egunsentian

Beti maiteko garen seinale malko bakoitzaren ispiluan


Herriko paseoak maiteminera narama

Oso ondo probestu dugu bazkalostea

Siesta ederra bota ondoren ikusi dizudan irribarrea

Gaiztotxo-gaiztotxo jartzen garen aldiro oparitzen didazuna


Afarian gauzak kontatu dizkidazu nire lilurarako

Gustura egin dut zure ezpainen bidaia

Ostera, nireekin bat egingo dutenak

Elkar jan gaitezen ohean gaudelarik…


…Zure begien isladan zoriontsu naizen heinean


Maite zaitut


(Eugeni Alzibar)